Βλέπετε 1–12 από 18 αποτελέσματα

AQUAEL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ TURBO 1000-1500-2000

15.90
Αντικαταστάσιμο σφουγγάρι βιοφίλτρου με κατάλληλα επιλεγμένη πυκνότητα. Το σφουγγάρι βιοφίλτρου εξασφαλίζει αποτελεσματική και ενδελεχή μηχανική και βιολογική διήθηση του νερού του ενυδρείου. Συμβατό με τα φίλτρα AQUAEL TURBO FILTER 1000 , AQUAEL TURBO FILTER 1500AQUAEL TURBO FILTER 2000 Περιεχόμενα συσκευασίας: 2 σφουγγάρια φίλτρου.

AQUAEL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ TURBO 500

9.90
Αντικαταστάσιμο σφουγγάρι βιοφίλτρου με κατάλληλα επιλεγμένη πυκνότητα. Το σφουγγάρι βιοφίλτρου εξασφαλίζει αποτελεσματική και ενδελεχή μηχανική και βιολογική διήθηση του νερού του ενυδρείου. Συμβατό με το φίλτρο AQUAEL TURBO FILTER 500 Περιεχόμενα συσκευασίας: 2 σφουγγάρια φίλτρου.

AQUAEL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ FAN-3PLUS

9.90
Αντικαταστάσιμο σφουγγάρι βιοφίλτρου με κατάλληλα επιλεγμένη πυκνότητα. Το σφουγγάρι βιοφίλτρου εξασφαλίζει αποτελεσματική και ενδελεχή μηχανική και βιολογική διήθηση του νερού του ενυδρείου. Συμβατό με το φίλτρο  AQUAEL FAN FILTER 3 PLUS Περιεχόμενα συσκευασίας: 2 σφουγγάρια φίλτρου.

AQUAEL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ FAN-2PLUS

7.90
Αντικαταστάσιμο σφουγγάρι βιοφίλτρου με κατάλληλα επιλεγμένη πυκνότητα. Το σφουγγάρι βιοφίλτρου εξασφαλίζει αποτελεσματική και ενδελεχή μηχανική και βιολογική διήθηση του νερού του ενυδρείου. Συμβατό με το φίλτρο  AQUAEL FAN FILTER 2 PLUS Περιεχόμενα συσκευασίας: 2 σφουγγάρια φίλτρου.

AQUAEL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ FAN-1PLUS

5.90
Αντικαταστάσιμο σφουγγάρι βιοφίλτρου με κατάλληλα επιλεγμένη πυκνότητα. Το σφουγγάρι βιοφίλτρου εξασφαλίζει αποτελεσματική και ενδελεχή μηχανική και βιολογική διήθηση του νερού του ενυδρείου. Συμβατό με το φίλτρο  AQUAEL FAN FILTER 1 PLUS Περιεχόμενα συσκευασίας: 2 σφουγγάρια φίλτρου.

AQUAEL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ MINI-PLUS

4.20
Αντικαταστάσιμο σφουγγάρι βιοφίλτρου με κατάλληλα επιλεγμένη πυκνότητα. Το σφουγγάρι βιοφίλτρου εξασφαλίζει αποτελεσματική και ενδελεχή μηχανική και βιολογική διήθηση του νερού του ενυδρείου. Συμβατό με το φίλτρο AQUAEL FAN FILTER MINI PLUS Περιεχόμενα συσκευασίας: 2 σφουγγάρια φίλτρου.

AQUAEL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ MIKRO-PLUS

4.20
Αντικαταστάσιμο σφουγγάρι βιοφίλτρου με κατάλληλα επιλεγμένη πυκνότητα. Το σφουγγάρι βιοφίλτρου εξασφαλίζει αποτελεσματική και ενδελεχή μηχανική και βιολογική διήθηση του νερού του ενυδρείου. Συμβατό με το φίλτρο AQUAEL FAN FILTER MIKRO PLUS. Περιεχόμενα συσκευασίας: 2 σφουγγάρια φίλτρου.

AQUAEL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ PAT-MINI

5.90
Αντικαταστάσιμο σφουγγάρι βιοφίλτρου με κατάλληλα επιλεγμένη πυκνότητα. Το σφουγγάρι βιοφίλτρου εξασφαλίζει αποτελεσματική και ενδελεχή μηχανική και βιολογική διήθηση του νερού του ενυδρείου. Συμβατό με το φίλτρο AQUAEL PAT MINI FILTER. Περιεχόμενα συσκευασίας: 2 σφουγγάρια φίλτρου.

AQUAEL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ TURBO FILTER

14.80
Θάλαμος φίλτρου για το AQUAEL Turbo-Filter 1000/1500/2000 για αντικατάσταση ή ως πρόσθετος θάλαμος για αύξηση της έντασης του φίλτρου. Επιλέξτε τον θάλαμο φίλτρου για το επιθυμητό μοντέλο. Δοχείο φίλτρου κατάλληλο για Turbo Filter 1000, Turbo Filter 1500 και Turbo Filter 2000.

AQUAEL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ STERILIZER UV AS-11w

32.90
Ανταλλακτική πηγή φωτός για τον αποστειρωτή UV-C Aquael. Όταν λειτουργεί συνεχώς, συνιστάται η αντικατάσταση της φωτεινής πηγής σε ετήσια διαστήματα. Κατάλληλο για AQUAEL STERILIZER UV AS-11w.

AQUAEL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ STERILIZER UV AS-9w

28.90
Ανταλλακτική πηγή φωτός για τον αποστειρωτή UV-C Aquael. Όταν λειτουργεί συνεχώς, συνιστάται η αντικατάσταση της φωτεινής πηγής σε ετήσια διαστήματα. Κατάλληλο για AQUAEL STERILIZER UV AS-9w.

AQUAEL ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΤΕΡΩΤΗ TURBO FILTER 2000

15.50
Φτερωτή για AQUAEL Turbo-Filter 2000 για αντικατάσταση. Δεν περιέχει τον κεραμικό άξονα. Φτερωτή κατάλληλη για Turbo Filter 2000